Faaliyetler

LED TV tamiri
LED TV kurulumu
LED TV kanal yükleme
LED TV duvara montaj
LCD TV tamiri
LCD TV duvara montaj
Tüplü TV tamiri
Uydu alıcısı tamiri
Uydu alıcısı kurulumu
Uydu alıcısı kanal yükleme

Uydu alıcısı satışı
Uydu anten satışı
Uydu anten kurulumu
Uydu anten montajı
Uydu anten ayarı
Digitürk kurulumu
Dsmart kurulumu
Tivibu kurulumu
Kablo, lnb satışı
Uydu sarf malzemeleri